Artefakty

Artefakty sú úlomky, ktoré môžete nachádzať pri ťažbe. Padajú zo všetkých druhov ore a je rozdielna percentuálna šanca na ich získanie. Momentálne artefakty slúžia len na predaj, čiže sú ako bonus k zisku. Keďže je ich viac druhov a každý druh zaberie v inventári svoje miesto, odporúčame vytvoriť si pouch na skladovanie. Po vyťažení budú artefakty padať tam a môžete ich odtiaľ vybrať príkazom /mine withdraw <tier> <počet>

Príkazy dostupné v plugine:

/mine – zobrazí dostupné commandy
/mine menu – otvorí GUI menu.
/mine datalog – otvorí GUI menu s druhmi artefaktov.
/mine gems – zobrazí počet gemov – zatiaľ sú gemy nevyužiteľné.
/mine og – ore grinder menu – zobrazenie šance na zisk artefaktu z ore
/mine shop – Otvorí GUI shop.
/mine stats <player> – Otvorí GUI menu zo štatistikou artefaktov.
/mine withdraw <tier> <počet> – Vyberie artefakty z hráčovho pouch.

V tomto plugine je možné vytvoiť si odpadkový kôš. Pri kliknutí naň sa otvorí gui, kam môžete nahádzať nepotrebné itemy z inventáru a zatvorením sa itemy zmažú

Taktiež je možné vytvoriť knihu, ktorá nahrádza gui menu

Gui menu obsahuje:

The Archivist – zatiaľ nevyužiteľné

Artifact Shop – v spodnej časti sa otvorí shop menu kam po vložení artefaktov a zatvorení shopu tieto artefakty predáme.

  

Miner s log – v tejto časti máme možnosť pozrieť si zoznam artefaktov podľa vzácnosti a druhu ore