jokerland.eu

Chestshop

ZÁKLADOM VYTVORENIA SHOPU JE POLOŽENÁ CHESTKA, BEZ NEJ VÁS TO ĎALEJ NEPUSTÍ.

Možnosti ako pridávať cedule k obchodu sú viaceré, najznámejšie sú tie na screene 1. Aby ste dali cedulu priamo na chestku, musíte pri pokladaní držať SHIFT, inak vám to bude otvárať chestku

Vytvorenie jednoduchšej cedulky k obchodu:

Prvý riadok na cedulke nechávame voľný, tam si to po ukončení editu chestky samo dopíše váš nick.

Na druhý riadok píšeme počet kusov ktoré chceme naraz predať (kúpiť) Vo vzore je to 64

  

V prípade ak chceme tovar aj predávať, píšeme cenu systémom cena predaj:cena výkup

V prvom vzore predávame itemy za 128§ a nevykupujeme

V druhom vzore predávame item za 128§ a kupujeme od hráčov za 32 §

Na štvrtý riadok píšeme ? Pokiaľ máme v chestke aspoň jeden item ktorý chceme predávať, systém automaticky doplní za otáznik názov itemu podľa toho v chestke. V našom prípade skúšame predávať Light Blue Concrete

  

Pokiaľ chceme miesto otáznika písať názov itemu, použijeme príkaz /iinfo

V hornom riadku nám zobrazí názov itemu

V dolnom riadku nám zobrazí text, ktorý máme písať na shop sign

Poznámka: Pomocou chestshopu sa dajú vytvárať obchody i na špeciálne itemy ako headky a podobne. Platí pri tom ten istý postup ako pri vytváraní shopu s klasickými itemami.