jokerland.eu

Jobs

Jobs slúži na zarábanie peňazí pomocou prác:

pomocné príkazy:

/jobs browse – zobrazí zoznam dostupných prác

/jobs info (názov práce) – zobrazí informácie o hodnotách zisku v práci

/jobs join názov práce – prijatie práce

/jobs leave názov práce – opustenie práce

/jobs stats – vypíše dosiahnutý level v prácach