jokerland.eu

Kity

kit newbies – základný kit ktorý obdržíte pri prvom pripojení na server

kit Gold – kit pre hráčov ktorí si zakúpili výhody Gold

kit King – odmena za rank King v systéme /rankinfo

kit Top – odmena za najvyšší rank v systéme /rankinfo