jokerland.eu

LWC

PLUGIN NA ZAMYKANIE VECÍ – OCHRANU VÁŠHO MAJETKU:

Zamknúť môžete:

 • chestky,
 • pece
 • dispensery
 • dropper
 • hopper
 • dvere
 • shulkerboxy
 • a iné predmety(bránky, padacie dvere, jukebox, note block, anvil, stojan na varenie, enchant table)

Chestky ktoré položíte sa vám automaticky zamknú. Pri itemoch, ktoré chcete zamknúť postupujte následovne:

napíšte príkaz /cprivate a kliknite pravým tl. na vec, ktorú chcete zamknúť

Príkazy a vysvetlenia:

 • /cprivate – zamkne predmet – budete ho môcť používať len vy
 • /cpublic – povolí predmet verejnosti, každý ho môže použiť, nik ho však nemôže rozbiť
 • /cpassword heslo – uzamkne predmet na heslo
 • /cunlock heslo – dostanete sa do zaheslovaného predmetu
 • /cremove – predmet sa stáva nechráneným
 • /cinfo – zobrazí vám informácie o predmete – komu patrí a kto má k nemu prístup
 • /cmodify nick – pridanie práv hráčovi nick k zamknutému predmetu
 • /cdonation – vytvorí verejnú truhlu, kam každý môže vkladať veci, nie však vyberať

Špeciálne flagy, ktoré povoľujú interakciu

 • /lwc flag redstone on/off – povolí/zakáže otváranie dverí pomocou redstonu
 • /lwc flag magnet on/off – truhly môžu byť zmagnetizované a „nasávať“ predmety z blízkeho okolia (aut. farmy)
 • /lwc flag hopper on/off – povolí/zakáže hoppery v interakcii s chestkou

Špeciálny mód, ktorý povolí zamknutie, modifikáciu viac predmetov naraz

V prípade že potrebujete povoliť kamarátovi viac truhlí, pecí a iného naraz, použite príkaz

 • /lwc mode persist

následne príkaz, ktorý chcete vykonať, napríklad

 • /cmodify nick

a klikajte pravým na všetky predmety, ktorých sa má príkaz týkať.

Mód ukončíte opätovným použitím príkazu /lwc mode persist