jokerland.eu

Pravidlá

Všeobecné ustanovenia

 • Hraním na serveri automaticky akceptujete dodržiavanie pravidiel.
 • Pokiaľ je niektoré pravidlo nejasné, je nutné o vysvetlenie požiadať administrátora
 • Zákaz zdieľať akékoľvek osobné informácie o hráčoch (GDPR)
 • Je povinné dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej republiky
 • Netolerujú sa žiadne prejavy rasizmu, extrémizmu, nacizmu (ani svastika)
 • Server nenahrádza stratené veci, neodporúča sa nosiť stále pri sebe vzácne itemy
 • Po 75 dňoch neaktivity sa automaticky rušia rezidencie neaktívneho hráča
 • Je zakázané obchádzať nastavenie serveru (afk systém, ban systém, jobs a iné)
 • Server je len pre vlastníkov originálok, hráč je za svoj účet plne zodpovedný
 • Platí zákaz vydávať sa za člena ateamu nickom, skinom či vyhlasovaním sa v chate za člena at
 • Zákaz robiť reklamu na iný mc server, ts či discord iného mc serveru
 • Taktiež je neziadúce robiť reklamu na náš server na inom mc serveri

Pravidlá chatu

 • Netolerujú sa vulgarizmy, spam, urážky,  vyhrážky či sexuálne obťažovanie (i v msg)*
 • Netoleruje sa žiadanie o funkcie, itemy, gm, prácu s we
 • Netoleruje sa písanie celých viet veľkým písmom (berie sa to ako krik)

Pravidlá hry

 • Zákaz zneužívania, zatajovania a navádzania na používanie bugov a chýb nastavenia serveru*
 • Zákaz používať akékoľvek cheatovacie prostriedky, či módy uľahčujúce hru (xray  a pod.)
 • Zákaz znehodnocovať mapy stĺpmi, jamami, povrchovou ťažbou, zapaľovaním, lávou či vodou (platí aj pre resky)
 • Povolenia v reske inému hráčovi dávate na vlastné riziko, zámerné poškodzovanie povolenej resky sa však bude riešiť.
 • Zákaz griefu cudzích stavieb bez ohľadu na to či sú v rezidencii alebo nie (neplatí pre mining svet)
 • Zákaz robiť rezidencie v ende, pekle, miningu
 • Zákaz obťažovať hráčov v ich reskách, pokiaľ si vás tam neprajú
 • Zákaz stavať redstone stroje, triedičky s viac ako 80 hoppermi na hráča či komplex a automatické farmy, všetky mobtrapky a xpfarmy*
 • Nie sú povolené ani – endtrapky, afkfish farmy, irongolem farmy, guardian farmy – je zakázané vysušovať guardian pevnosti na hlavnej mape bez ohľadu na to či sú v reske alebo nie.*
 • Prísny zákaz stavať a používať tzv „stíhačky“ či iné stroje na samovoľný pohyb (platí na všetky mapy)*
 • Zákaz stavať pasce s úmyslom zabiť hráča

Ostatné

 • Zákaz vytvárať skryté obchody (pasce) s nadhodnotenými cenami
 • Vedenie serveru si vyhradzuje právo pravidlá upravovať.

*

 • Člen adminteamu s rankom Admin a Leader má právo nahliadnuť do msg v prípade podozrenia na porušovanie či nahlásenie porušovania pravidiel. Privátna správa je síce adresovaná konkrétnemu užívateľovi, to sa ale nevylučuje s tým, že môže obsahovať reklamu, vyhrážky, sexuálne obťažovanie či nabádanie na porušovanie pravidiel.
 • V prípade že hráč nájde chybu v shope, jobs, či inú chybu ktorou je možné sa obohatiť, nenahlási ju a zneužije, budú mu odobraté všetky financie a stanovený trest
 • Zákaz robiť resky s úmyslom poškodzovania mapy, ťažby, rozlievania lávy
 • Nájdené nepovolené xpfarmy, endfarmy, guardian farmy sa mažú bez náhrady.
 • Veľké redstone stroje a piston farmy, mobtrapky či veľké automatické triedičky lagujú server, zvieracie farmy sú obmedzené nastavením počtu zvierat na chunk (40 domáce zvieratá, 30 moby)

NOT AN OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG. Nejedná se o oficiálny Minecraft produkt. Nie je schválený či akokoľvek inak spojený s Mojangom.