jokerland.eu

Jobs

Jobs slúži na zarábanie peňazí pomocou prác: pomocné príkazy: /jobs browse – zobrazí zoznam dostupných prác /jobs info (názov práce)…