Jobs

Jobs slúži na zarábanie peňazí pomocou prác: pomocné príkazy: /jobs browse – zobrazí zoznam dostupných prác /jobs info (názov práce) – zobrazí informácie o hodnotách zisku v práci /jobs join názov práce – prijatie práce /jobs leave názov práce – opustenie práce /jobs stats – vypíše dosiahnutý level v prácach