LWC

PLUGIN NA ZAMYKANIE VECÍ – OCHRANU VÁŠHO MAJETKU: Zamknúť môžete: chestky, pece dispensery dropper hopper dvere shulkerboxy a iné predmety(bránky, padacie dvere, jukebox, note block, anvil, stojan na varenie, enchant table) Chestky ktoré položíte sa vám automaticky zamknú. Pri itemoch, ktoré chcete zamknúť postupujte následovne: napíšte príkaz /cprivate a kliknite pravým tl. na vec, ktorú chcete zamknúť …