jokerland.eu

Ochrana Loga a obsahu webu

  ©JOKER CZ/SK 2014-2018., ©JOKERLAND.EU 2018-2020 Na základe autorského zákona sa na logo vzťahuje autorskoprávna ochrana. Použitie loga osobou, ktorá na toto…