Pravidlá

Všeobecné ustanovenia Hraním na serveri automaticky akceptujete dodržiavanie pravidiel. Pokiaľ je niektoré pravidlo nejasné, je nutné o vysvetlenie požiadať administrátora Zákaz zdieľať akékoľvek osobné informácie o hráčoch (GDPR) Je povinné dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej republiky Netolerujú sa žiadne prejavy rasizmu, extrémizmu, nacizmu (ani svastika) Server nenahrádza stratené veci, neodporúča sa nosiť stále pri sebe vzácne itemy …

Príkazy

Príkazy pre hráčov /list – online hráči+funkcie /info – informácie o serveri a možnostiach v hre /afk – away from keyboard (som mimo hru) /tpa [nick] – žiadosť o teleport k hráčovi /tpahere [nick] – žiadosť o teleport k vám /tpaccept – prijatie žiadosti /spawn – port na spawn /warp [meno warpu] – port na určitý warp /sethome – nastavenie domova /home – teleport …