Príkazy

Príkazy pre hráčov /list – online hráči+funkcie /info – informácie o serveri a možnostiach v hre /afk – away from keyboard (som mimo hru) /tpa [nick] – žiadosť o teleport k hráčovi /tpahere [nick] – žiadosť o teleport k vám /tpaccept – prijatie žiadosti /spawn – port na spawn /warp [meno warpu] – port na určitý warp /sethome – nastavenie domova /home – teleport …