Resky

Základom ochrany majetku sú rezidencie. rezidencia je zadarmo Vytvorenie rýchlej rezidencie Najjednoduchším vytvorením rezidencie je použiť príkaz /res auto. Týmto príkazom vytvoríte rezidenciu maximálnych možných rozmerov. Ideálnym rýchlym prostriedkom na vytvorenie rýchlej rezidencie je príkaz /res select 49 49 49 a následne /res select vert a /res create názov. Vytvorí vám to rezidenciu s rozmermi …