jokerland.eu

Príkazy

Príkazy pre hráčov

 • /list – online hráči+funkcie
 • /info – informácie o serveri a možnostiach v hre
 • /afk – away from keyboard (som mimo hru)
 • /tpa [nick] – žiadosť o teleport k hráčovi
 • /tpahere [nick] – žiadosť o teleport k vám
 • /tpaccept – prijatie žiadosti
 • /spawn – port na spawn
 • /warp [meno warpu] – port na určitý warp
 • /sethome – nastavenie domova
 • /home – teleport domov
 • /tpdeny – zamietnutie teleportu
 • /rt – náhodný teleport do prírody
 • /jump – časovo obmedzený príkaz ny vyskočenie pri padnutí do jamy a pod.
 • /back – port na posledné miesto pred portovaním
 • /dback – port na miesto smrti
 • /portaly – port k uličke s portálmi
 • /mining – port do mining sveta
 • /vip port k informáciám o vip
 • /vote – zobraazí infrmácie o hlasovaní + vote linky
 • /kontakty – zobrazí kontaktné údaje (discord, fb, web, mail)

Peniaze

 • /balance –  zobrazí koľko mám peňazí v hre
 • /money pay meno suma – pošle peniaze hráčovi