Res market

Res shop list je zoznam všetkých regulérnych hráčskych obchodov.

O zápis do res shop listu môže požiadať každý hráč, ktorý splní nasledovné podmienky:

  • Shop obsahuje minimálne 5 chestshopov s rôznym materiálom
  • Shop je postavený na jednom z pozemkov na /warp market
  • Ceny vybraných itemov nie sú nižšie ako výkupné ceny serveru uvedené v tabuľke nižšie.

sell hand 1.13

Shopy budú priebežne kontrolované kvôli dodržiavaniu cien. Hráčovi ktorý 2x poruší podmienky stanovených cien bude odobratá možnosť vytvárať shopy

Písanie reklamy na svoj shop do chatu nie je povolené

Pomocné príkazy:

/res shop list – zobrazí zoznam obchodov (kliknutím na názov obchodu nás to doň teleportne)

/res shop like – dá hlas obľúbenému obchodu

/res shop setdesc text – text ktorý napíšete sa zobrazí ako popisok vášho obchodu v /res shop liste