Trade

Trade systém je zavedený od 29.12.2018. Jehopoužívanie je úplne jednoduché.

Trade aktuivujeme príkazom /trade nick

Hráč <nick> musí trade potvrdiť.

Následne sa vám objaví menu (testované na HammeroviCZ)

 

Vaša je ľavá časť menu, spoluhráčova pravá. Do voľných políčok vložíte itemy na tradovanie (v našom prípade vľavo quartz a vpravo stone a 3x vote key.

Pokiaľ za item chcete ako protihodnotu peniaze, spoluhráč klikne na item kvetiny a otvorí sa mu podmenu (vzhľad úpravy itemu v kovadline) kam vypíše čiastku ktorú vám chce poslať

Pokiaľ už máte v menu všetky itemy ktoré ste chceli vymeniť, stačí kliknúť na potvrdenie výmeny na červenú terracotu

Potvrdením výmeny u oboch hráčov je tarde uzatvorené.