Pravidla

Všeobecné ustanovenia

 • Hraním na serveri automaticky akceptujete dodržiavanie pravidiel.
 • Pokiaľ je niektoré pravidlo nejasné, je nutné o vysvetlenie požiadať administrátora
 • Zákaz zdieľať akékoľvek osobné informácie o hráčoch (GDPR)
 • Je povinné dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej republiky
 • Netolerujú sa žiadne prejavy rasizmu, extrémizmu, nacizmu (ani svastika)
 • Server nenahrádza stratené veci, neodporúča sa nosiť stále pri sebe vzácne itemy
 • Po 75 dňoch neaktivity sa automaticky rušia rezidencie neaktívneho hráča
 • Je zakázané obchádzať nastavenie serveru (afk systém, ban systém, jobs a iné)
 • Server je len pre vlastníkov originálok, hráč je za svoj účet plne zodpovedný
 • Platí zákaz vydávať sa za člena ateamu nickom, skinom či vyhlasovaním sa v chate za člena at
 • Platí zákaz vyhrážať sa banom inému hráčovi skrývaním sa za „kamaráta“ majiteľa
 • Zákaz robiť reklamu na iný mc server, ts či discord iného mc serveru
 • Taktiež je neziadúce robiť reklamu na náš server na inom mc serveri

Pravidlá chatu

 • Netolerujú sa vulgarizmy, spam, urážky,  vyhrážky či sexuálne obťažovanie (i v msg)*
 • Netoleruje sa žiadanie o funkcie, itemy, gm, prácu s we
 • Netoleruje sa písanie celých viet veľkým písmom (berie sa to ako krik)

Pravidlá hry

 • Zákaz zneužívania, zatajovania a navádzania na používanie bugov a chýb nastavenia serveru*
 • Zákaz používať akékoľvek cheatovacie prostriedky, či módy uľahčujúce hru (xray  a pod.)
 • Zákaz znehodnocovať mapu stĺpmi, jamami, povrchovou ťažbou, zapaľovaním, lávou či vodou
 • Stavať vo vzduchu stavby, ktoré tam vyloženie nepatria je možné len po schválení adminom
 • Dodržujte odstup s reskou aspoň 10 blokov od cudzej resky bez súhlasu jej vlastníka
 • Povolenia v reske inému hráčovi dávate na vlastné riziko
 • Zákaz griefu cudzích stavieb bez ohľadu na to či sú v rezidencii alebo nie (neplatí pre mining svet)
 • Zákaz obťažovať hráčov v ich reskách, pokiaľ si vás tam neprajú
 • Zákaz stavať redstone stroje,  triedičky s viac ako 80 hoppermi na hráča či komplex  a automatické farmy, všetky mobtrapky a xpfarmy*
 • Nie sú povolené ani – endtrapky,  irongolem farmy, guardian farmy – je zakázané vysušovať guardian pevnosti na hlavnej mape.
 • Prísny zákaz stavať a používať tzv „stíhačky“ či iné stroje na samovoľný pohyb (platí na všetky mapy)*
 • Zákaz stavať pasce s úmyslom zabiť hráča

Ostatné

 • Pri obchodoch treba dodržať minimálnu cenu pri itemoch ktoré sa vykupujú v admin shope*
 • Zákaz vytvárať skryté obchody (pasce) s nadhodnotenými cenami
 • Vedenie serveru si vyhradzuje právo pravidlá upravovať.

*

 • Člen adminteamu s rankom Admin a Leader má právo nahliadnuť do msg v prípade podozrenia na porušovanie či nahlásenie porušovania pravidiel. Privátna správa je síce adresovaná konkrétnemu užívateľovi, to sa ale nevyučuje s tým, že môže obsahovať reklamu, vyhrážky, sexuálne obťažovanie či nabádanie na porušovanie pravidiel.
 • V prípade že hráč nájde chybu v shope, jobs, či inú chybu ktorou je možné sa obohatiť, nenahlási ju a zneužije, budú mu odobraté všetky financie a stanovený trest
 • Veľké redstone stroje a piston farmy či veľké automatické triedičky lagujú server, zvieracie farmy sú obmedzené nastavením počtu zvierat na chunk (40 domáce zvieratá, 30 moby)
 • Predajná cena itemov ktoré sa vykupujú nesmie byť nižšia ako ich výkupná cena

NOT AN OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG. Nejedná se o oficiálny Minecraft produkt. Nie je schválený či akokoľvek inak spojený s Mojangom.