jokerland.eu

Ukončenie projektu

Ahoj Jokerlanďáci, vzhľadom na výsledky hlasovania, ktoré prebiehalo na serveri od 14.9 do 20.10 sa činnosť serveru k 1.11.2020 ukončuje. K ďalšiemu pokračovaniu chýbali 3 platné hlasy. Prajem vám, aby ste našli dobrý server, ktorý bude spĺňať vaše požiadavky. ďakujem za dôveru, ktorú ste nám 2 roky prejavovali.

Ell